[1]
سعيد ع.أ.م., سعيد س.ز.م. and سعيدان أ.م.ح. 2022. STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences. 3, 1 (Mar. 2022), 41–47. DOI:https://doi.org/10.47372/ejua-ba.2022.1.144.