سعيد ع. أ. م.; سعيد س. ز. م.; سعيدان أ. م. ح. STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 41–47, 2022. DOI: 10.47372/ejua-ba.2022.1.144. Disponível em: https://ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/144. Acesso em: 28 may. 2024.