أحمد ي. م. ع.; فاضل ر. م. ع. ا.; أحمد ز. ع. س. RESPONSE OF SESAME YIELD (SESAMUM INDICUM L.) CHARACTERS AND ITS COMPONENTS TO SOME AGRICULTURAL TREATMENTS. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 236–246, 2020. DOI: 10.47372/ejua-ba.2020.4.61. Disponível em: https://ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/61. Acesso em: 28 may. 2024.