سعيد عادل أحمد محمد, سعيد سامي زيد محمد, and سعيدان أحمد محمد حاج. 2022. “STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN”. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences 3 (1):41-47. https://doi.org/10.47372/ejua-ba.2022.1.144.