سعيد عادل أحمد محمد, سعيد سامي زيد محمد, and سعيدان أحمد محمد حاج. “STUDY OF SOME ORGANIC COMPOUNDS IN PLASTIC TOYS AVAILABLE IN ADEN-YEMEN”. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences 3, no. 1 (March 31, 2022): 41–47. Accessed May 20, 2024. https://ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/144.