محرن عبدالرحمن أحمد. “Front Cover”. Electronic Journal of University of Aden for Basic and Applied Sciences 4, no. 3 (September 30, 2023). Accessed April 22, 2024. https://ejua.net/index.php/EJUA-BA/article/view/269.