ADOConnection._Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 280)) % line 1032, file: adodb.inc.php
                   ADOConnection.Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 280), Array[1]) % line 228, file: DAO.inc.php
                 DAO.update(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				(?, ?, ?), Array[3], true, false) % line  99, file: ControlledVocabDAO.inc.php
               ControlledVocabDAO.insertObject(Object:ControlledVocab, false) % line  60, file: ControlledVocabDAO.inc.php
             ControlledVocabDAO._build(submissionKeyword, 1048585, 280) % line  30, file: SubmissionKeywordDAO.inc.php
معاينة ما خَفيَ على أكثر النحويين في كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك (ت 672)
العودة إلى تفاصيل المؤلَّف ما خَفيَ على أكثر النحويين في كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) لابن مالك (ت 672) تنزيل تنزيل بصيغة PDF