ADOConnection._Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 284)) % line 1032, file: adodb.inc.php
                   ADOConnection.Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 284), Array[1]) % line 228, file: DAO.inc.php
                 DAO.update(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				(?, ?, ?), Array[3], true, false) % line  99, file: ControlledVocabDAO.inc.php
               ControlledVocabDAO.insertObject(Object:ControlledVocab, false) % line  60, file: ControlledVocabDAO.inc.php
             ControlledVocabDAO._build(submissionKeyword, 1048585, 284) % line  30, file: SubmissionKeywordDAO.inc.php
معاينة درجة استخدام معلمي العلوم لأساليب التقويم البديل في تقويم تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة لحج
العودة إلى تفاصيل المؤلَّف درجة استخدام معلمي العلوم لأساليب التقويم البديل في تقويم تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة لحج تنزيل تنزيل بصيغة PDF