ADOConnection._Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 285)) % line 1032, file: adodb.inc.php
                   ADOConnection.Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 285), Array[1]) % line 228, file: DAO.inc.php
                 DAO.update(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				(?, ?, ?), Array[3], true, false) % line  99, file: ControlledVocabDAO.inc.php
               ControlledVocabDAO.insertObject(Object:ControlledVocab, false) % line  60, file: ControlledVocabDAO.inc.php
             ControlledVocabDAO._build(submissionKeyword, 1048585, 285) % line  30, file: SubmissionKeywordDAO.inc.php
معاينة القياس المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي وأثره في القوائم المالية لشركات النفط في السودان
العودة إلى تفاصيل المؤلَّف القياس المحاسبي في الحد من التهرب الضريبي وأثره في القوائم المالية لشركات النفط في السودان تنزيل تنزيل بصيغة PDF