ADOConnection._Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 283)) % line 1032, file: adodb.inc.php
                   ADOConnection.Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 283), Array[1]) % line 228, file: DAO.inc.php
                 DAO.update(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				(?, ?, ?), Array[3], true, false) % line  99, file: ControlledVocabDAO.inc.php
               ControlledVocabDAO.insertObject(Object:ControlledVocab, false) % line  60, file: ControlledVocabDAO.inc.php
             ControlledVocabDAO._build(submissionKeyword, 1048585, 283) % line  30, file: SubmissionKeywordDAO.inc.php
معاينة المشكلات الناجمة عن مرض الفشل الكلوي دراسة ميدانية على عينة من المرضى مرتادي مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجهورية التعليمي بمحافظة عدن
العودة إلى تفاصيل المؤلَّف المشكلات الناجمة عن مرض الفشل الكلوي دراسة ميدانية على عينة من المرضى مرتادي مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الجهورية التعليمي بمحافظة عدن تنزيل تنزيل بصيغة PDF