ADOConnection._Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 286)) % line 1032, file: adodb.inc.php
                   ADOConnection.Execute(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				('submissionKeyword', 1048585, 286), Array[1]) % line 228, file: DAO.inc.php
                 DAO.update(INSERT INTO controlled_vocabs 				(symbolic, assoc_type, assoc_id) 				VALUES 				(?, ?, ?), Array[3], true, false) % line  99, file: ControlledVocabDAO.inc.php
               ControlledVocabDAO.insertObject(Object:ControlledVocab, false) % line  60, file: ControlledVocabDAO.inc.php
             ControlledVocabDAO._build(submissionKeyword, 1048585, 286) % line  30, file: SubmissionKeywordDAO.inc.php
معاينة وسائل التواصل الاجتماعي وأبعادها التفاعلية على الشباب "دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة عدن"
العودة إلى تفاصيل المؤلَّف وسائل التواصل الاجتماعي وأبعادها التفاعلية على الشباب "دراسة ميدانية على عينة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في محافظة عدن" تنزيل تنزيل بصيغة PDF